DNA - tester: Pompes & Prcd - PRA


Det finns två sjukdomar inom rasen Finsk Lapphund som man idag kan ta DNA-tester för. Genom att sända blodprov till laboratorier kan man se hur det ligger till hos en specifik hund.


För att kort förklara hur det går till har jag sammanställt guider för hur man går till väga för varje test här nedan. Då jag själv har satt mig in i det här ber jag om ursäkt om det ser rörigt ut eller om jag har missat någon liten detalj. Men detta är de huvudsakliga punkterna att tänka på.


Jag har också tagit med en korthet av vad de olika sjukdommarna innebär och de olika alternativ som finns vad gäller testerna, med vardera för och nackdelar. Vill man veta mera ingående om de olika sjukdomarna så finns det olika medicinska sidor att finna om man söker på google.

När man får svar på dessa test ifrån laboratoriet så finns det tre olika svarsmöjligheter. Dessa är:
Normal = fri från genen som orsakar sjukdomen
Anlagsbärare = bär på genen men kan själv inte utveckla sjukdomen och kommer alltså själv inte att insjukna
Affekterad = kommer att insjukna förr eller senare.

I aveln kan man gott tänka att friade hundar är självklara avelsmaterial. Använder man inte bärare så försvinner sjukdomen helt. Men som både Svenska Kennelklubbens genetiker och andra genetiskt kunniga personer säger så ska man heller inte stänga ut de bärare som i övrigt har mycket att ge rasen. Så länge en bärare enbart paras med en friad hund kan inte valparna bli sjuka. (Schema för hur det fungerar genetiskt har jag lagt in längst ner på denna sidan.) Om man börjar sålla bort alla bärare, så kommer avelsbasen i det stora hela att minska vilket inte gynnar rasen på något sätt. Det finns annat för uppfödare att tänka på som är betydligt viktigare att utesluta ur aveln då det inte finns så definitiva tester som för dessa två.

Obs! Om en hunds båda föräldrar är testade och fått resultatet fri från genen (oavsett Pompes eller PRA), så betyder det automatiskt att hunden själv också är fri. Detta då de omöjligen kan föra vidare en gen de inte har till sina valpar.
Pompes (Glycogen Storage Disease Type II)
Förklaring
Pompes är en ganska ovanlig sjukdom, men den finns dokumenterad på rasen. Det är en sjukdom som är mycket förödande. En hund som utvecklar sjukdomen insjuknar oftast runt 6-7 månaders ålder. Och en insjuknad hund blir mycket sällan upp emot två år gammal, detta då den antingen somnar in eller får lov att avlivas på grund av sviterna utav sjukdomen betydligt tidigare.
Sjukdomen ger en försvagning utav skelettets och hjärtats muskulatur och försenad tillväxt. Den kan även orsaka problem med andra inre organ så som njurar och lever. Frekventa kräkningar av slem på grund utav en förstorad matstrupe är mycket vanligt.


Idag finns ingen känd behandling för denna hemska sjukdom utan detta gentest är det säkraste vi kan använda för att förhindra att valpar föds affekterade utav sjukdomen. Så länge en av föräldrarna till en kull är fri, kan inte valparna insjukna.

Om du köpt en finsk lapphund där status är okänd på föräldrarna så oroa dig inte. För det första är sjukdomen inte otroligt vanlig. Tvärtom. Dessutom kan du själv göra detta test för att säkerställa din hunds "status". Detta kan även vara till hjälp för uppfödare för att kunna se om det kan finnas i din hunds linjer eller inte.


Att göra ett Pompestest:
- Ladda ner och skriv ut Laboklins blankett för att göra en labb-order på följande länk http://www.laboklin.com/pdf/swe/schweden_ohne_preis/ua_genetik_hd_se_ohnePreis.pdf
(om du har frågor hur man fyller i den så kan hjälp alltid fås! Det är bara att höra av sig)
- Ladda ner SKK's blankett för DNA tester. http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/remiss-dnatest-A14.pdf Detta kan fyllas i på datorn i mångt och mycket. Enbart underskrifter och datum måste skrivas för hand. Skriv så ut denna.
- Beställ tid hos veterinär för blodprov. Veterinären ska skriva under på båda ovan nämnda blanketter och där intyga att det är rätt hund som uppges på pappret, så ha hundens stamtavla med id-nummer med. Veterinären ska använda ett lila EDTA rör för blodprov som denne sedan skickar tillsammans med blanketten från Laboklin till dem för att de ska utföra testet. Är man medlem i SKK så ska man även skicka med en kopia på sitt medlemskort med provet. Detta då det gör att man får 20% rabatt hos Laboklin. SKK's remiss för DNA-test ska du behålla själv för säkerhets skull om de en dag bestämmer att man får registrera dessa prov i deras register. Då finns pappret klart och man kan bara skicka in om man vill registrera sin hunds resultat.
- Sedan är det bara att vänta på svaret från Laboklin. Beroende på vad du valt kommer svaret via e-mail, fax eller vanlig post. Tillsammans med resultatet får du även fakturan om du inte valt att betala med kort eller direkt till veterinären.
- När du har fått provsvaret meddela din uppfödare. Ta gärna kopia på provsvaret och skicka in till den Finska Lapphundklubben (http://lappalaiskoirat.fi) och till Svenska Lapphundklubben (www.slk.nu). Detta så att resultatet registreras i de register som lapphundsklubbarna har och uppfödare så kan se statistiken och hur linjerna går vidare.
Prcd-PRA (Progressive Retinal Artrofi)
Förklaring
PRA är en ärftlig ögonsjukdom där näthinnan förtvinar. Själva termen PRA står för många olika ärftliga sjukdomar som alla handlar om liknande förändringar i näthinnan. De olika varianterna av PRA skiljer sig åt genetiskt men ger samma yttre symptom och därav samma sjukdomstillstånd. Först blir hundens mörkersyn nedsatt, sedan blir även synen i dagsljus nedsatt för att slutligen leda till blindhet. Synen försvinner långsamt, den avtar gradvis under flera år. Det som är det svåraste ur avelssynpunkt är att ingen vet när sjukdomen bryter ut i hundens liv. Så DNA-testet förhindrar användande utav en affekterad hund innan sjukdommen bryter ut och den då redan gett genen till flertalet valpar. Samtidigt är det som ägare till en hund med okänd status en stor fördel att veta oavsett om man planerar att ta valpar efter sin hund eller inte. Alla vill ju veta det man kan om sin hunds hälsa både nu och framöver.


Den PRA variant man kan gentesta för på Finsk Lapphund heter just Prcd-PRA.

Dock finns det tre olika alternativ att välja mellan när det kommer till att testa för PRA. Jag ska försöka ta upp alla tre och ge fördelar/nackdelar så gott jag kan som jag ser dem. Vill man ha vidare klarhet i hur jag ser på det hela så är man mycket välkommen att höra av sig för mer information.
Att göra ett PRAtest:
1. Direkt via Optigen i USA.
Detta alternativ är det vanligaste. Man fyller i en anmälan för prov på deras hemsida. Länken dit: http://www.optigen.com/opt11_form.taf?lang=en
Där betalar man direkt via internet i samband med anmälan. När anmälan är klar, skriver man ut den och då har man 30 dagar på sig att se till att komma till en veterinär som tar blodprov, fyller i resterande på pappret och skickar iväg det till laboratoriet. Provet ska nå Optigen inom dessa 30 dagar. Liksom med Pompestestet har SKK en blankett som heter Remiss DNA-test PRA. Den finner du här: http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/remiss-dnatest-prcd-pra-A12.pdf
Den kan du mestadels fylla i på din dator innan du skriver ut den. Sedan tar du med den tillsammans med Optigenpappret och hundens stamtavla till veterinären. Det är viktigt att hundens ID/Chip-nummer står med.
Veterinären skickar så blodprovet till laboratoriet. SKK blanketten behåller du hemma. När du får ditt svar från Optigen, kan du kopiera det och skicka det tillsammans med kopia på SKK-remissen för DNA-prov angående PRA till SKK för registrering utav resultatet. Då finns det hos dem och kan synas på hunddata. Man skickar även kopia till Svenska Lapphundklubben och den Finska Lapphundklubben i Finland för registrering i deras register/lista.
Fördelen med att registrera resultatet är att alla kan se det på SKK's hunddata. Och om man parar två hundar som är registrerade som fria så blir deras valpar automatiskt heriditärt fria i registret. Om man sedan parar heriditärt fria med varandra så följer inte registrering av fria valpar längre ned i led trots påvisat friade föräldrar genom flera led.
OBS! Om man har en Optigentestad hund där svaret registrerats hos SKK som anlagsbärare, kan man enbart para denne med en hund som också har Optigentestats med registrerat resultat. Den hunden ska då stå som Fri. Eller eventuellt en hund som står som heriditärt fri hos SKK. Detta för att säkerställa att valparna inte blir sjuka då SKK inte litar på att hundar är garanterat fria även om de är det genom stamtavlan eller om de testats hos annat lab.


2. Till Laboklin som skickar det vidare till Optigen i Usa.
Om man ska sända blodprov till Laboklin i Tyskland för att testa sin hund för Pompes som nämnts ovan, kan man även skicka med sitt PRA prov till dem och be dem skicka vidare ett blodprov till Optigen i USA. Man måste fortfarande anmäla till Optigen på deras hemsida och betala som alternativ 1 för PRA prov och pappersarbetet är det samma, förutom att du fyller i på Laboklinpappret att ett extra provrör är med för Prcd-PRA test som ska skickas vidare till Optigen. Detta alternativ ger också ett svar från Optigen på provresultatet och kan därmed också registreras hos SKK när man skickar kopia på svaret tillsammans med remissen som veterinären skrivit på från SKK som man sparat hemma.

3. Låta Laboklins partnerlaboratorium utföra Prcd-PRA testet.
Ska man också göra Pompestestet så är detta mycket smidigt. Men även om man inte planerar ett Pompestest på samma gång så kan man ändå låta Laboklin få provet för enbart Prcd-PRA. Då fyller man i samma blankett som för Pompestestet men väljer alternativet Prcd-PRA och kryssar i alternativet för att de lämnar det till sitt partnerlab här i Europa.
SKK godkänner inte resultatet från andra lab än Optigen, men man tar ändå med SKK's remiss för DNA-test för PRA (samma som ovan alternativ) så att man har det ifyllt och klart OM de en dag bestämmer sig för att godta Laboklins provsvar för registrering. Finlands Lapphundklubb godtar däremot svaret.
OBS! Om du tar testet via Laboklin, så kan det bli besvär med att regga valparna hos SKK om du parat med en hund som testats hos Optigen och reggat svaret som anlagsbärare. Detta då SKK ser Laboklins resultat som ogiltigt och man menar att man alltså parar en bärare med en hund av okänd status och därför riskerar att föda fram sjuka hundar. Däremot så får man ett provsvar som man kan lita på och om man väljer att ta en kull på den testade hunden så kan man visa eventuell avelspartners ägare svaret. Även eventuella valpköpare kan se det svart på vitt. En fördel med detta för uppfödare är också det att om hunden fått svaret anlagsbärare, så kan man para denne med en som man vet är fri genom flera led bakåt i stamtavlan utan att behöva ytterligare onödigt Optigen-prov för att styrka detta.

- När du har fått provsvaret oavsett det är från Optigen eller Laboklin, meddela din uppfödare. Ta gärna kopia på provsvaret och skicka in till den Finska Lapphundklubben (http://lappalaiskoirat.fi) och till Svenska Lapphundklubben (www.slk.nu). Detta så att resultatet registreras i de register som lapphundsklubbarna har och uppfödare så kan se statistiken och hur linjerna går vidare.


Priser: (ungefärliga beroende på ev höjning/sänkning)
Blodprov hos veterinär kan skilja. Därför skriver jag inte ut ett pris för detta utan hör med de veterinärer som finns runt omkring.
Pompestest hos Laboklin: 57,50 Euro. Obs! Om man bifogar kopia på sitt medlemskort hos SKK så får man 20% rabatt.
Prcd-PRA test hos Optigen: 195 USD om man skickar direkt till dem. 5% rabatt när man anmäler via deras hemsida på internet.
Prcd-PRA test som man låter Laboklin skicka till Optigen: 155 Euro. Inga rabatter tillgängligt.
Prcd-PRA test som testas av Laboklins partnerlab: 75 Euro. Obs! Om man bifogar kopia på sitt medlemskort hos SKK så får man 20% rabatt.


Enkel guide för DNA-test Pompes + Prcd-PRA som båda ska hanteras utav Laboklin:
- Skriv ut följande dokument:
http://www.laboklin.com/pdf/swe/schweden_ohne_preis/ua_genetik_hd_se_ohnePreis.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/remiss-dnatest-A14.pdf (Kan fylla i det mesta i förväg på datorn innan utskrift)
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/remiss-dnatest-prcd-pra-A12.pdf (Kan fylla i det mesta i förväg på datorn innan utskrift)
Kopia på ditt medlemskort hos Svenska Kennelklubben om du är medlem där.

- Beställ veterinärtid för blodprov. 1,0 ml blod ska då tas i ett lila EDTA rör i stället för enbart 0,5 ml. Detta skrives om på Laboklinpappret.

- Ta med alla pappren och stamtavla där hundens ID/chipnummer står. Veterinären ska kunna intyga att rätt hund står på pappren.

- När provet är taget så skickar veterinären Laboklinpappret, kopian på medlemskortet och blodprovet direkt till Laboklin. De andra pappren sparar du hemma.

- Invänta svar och faktura från Laboklin. Beräknad väntetid är 1 - 2 veckor.

- Meddela uppfödare om svar, registrera svar hos SLK (Svenska Lapphundklubben) och Finska Lapphundklubben i Finland (http://lappalaiskoirat.fi)KOM IHÅG! Det ser rörigare ut än det är tills man förstår det hela.
Vill man ha hjälp att förstå, att fylla i blanketter, eller bara få mer insikt, hör man bara av sig. Vi hjälper varandra.
Anlagsschema hur arvgången teoretiskt går ner till valparna vid parning:

Fri + Fri = Fria valpar
Fri + Anlagsbärare = 50% Fria & 50% Anlagsbärare  
Fri + Affekterad = 100% Anlagsbärare

Anlagsbärare + Anlagsbärare = 25% Fria, 25% Anlagsbärare & 50% Affekterade
Anlagsbärare + Affekterad = 50% Anlagsbärare & 50% Affekterade

Affekterad + Affekterad = 100% AffekteradeStart    Rasinfo    Våra Hundar    Hanar till Avel    Våra Kullar     Parningar    Till Salu

Info till Valpköpare    DNA - Tester    Fodervärd    Länkar    Kontakta Oss    ENGLISH
Kennel Strix's
Finsk Lapphund/Finnish Lapphund